Raivo Klotiņš piedalās mācībās par ekonomiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem

2022.gada 15.novembrī Raivo Klotiņš piedalījās mācībās “Ekonomiska rakstura noziedzīgi nodarījumi”. Mācību ietvaros tika aplūkoti jautājumi par noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu jomā, kā arī padziļināti diskutēts par Krimināllikuma 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana) krimināltiesiskajiem aspektiem, teoriju un piemērošanas praksi.

Kategorijas: Jaunumi