Raivo Klotiņš piedalās Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas (ECBA) starptautiskajā konferencē

2022.gada 23.aprīlī zvērināts advokāts Raivo Klotiņš kā Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas biedrs piedalījās organizācijas rīkotajā konferencē Rīgā. Konferencē tika diskutēts par jautājumiem saistībā ar noziedzīgi iegūtas mantas tiesisko regulējumu, kā arī tika apskatīta nesen izveidotās Eiropas Prokuratūras (EPPO) darba principi un ar Eiropas Prokuratūras darbību saistītie aktuālie teorētiskie un praktiskie jautājumi. Konferences ietvaros zvērinātam advokātam notika vairākas tikšanās ar citiem advokātiem, kuri specializējās krimināllietās dažādās Eiropas valstīs.

Kategorijas: Jaunumi