No 2022.gada 14.-15. oktobrim zvērināts advokāts Raivo Klotiņš piedalījās Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas sanāksmē Maltā. Sanāksmes laikā tika diskutēts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājumu problemātiku, apspriesti jautājumi par jaunizveidotās Eiropas prokuratūras lomu, kā arī personu izdošanas problēmjautājumi. Tāpat sanāksmes laikā tika atzinīgi novērtēta zvērinātu advokātu loma Ukrainā un pasniegta 2022.gada cilvēktiesību gada balva Ukrainas zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniekam.

Raivo Klotiņš piedalās Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas sanāksmē Maltā

No 2022.gada 14.-15. oktobrim zvērināts advokāts Raivo Klotiņš piedalījās Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas sanāksmē Maltā. Sanāksmes laikā tika diskutēts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājumu problemātiku, apspriesti jautājumi par jaunizveidotās Eiropas prokuratūras lomu, kā arī personu izdošanas problēmjautājumi.
Tāpat sanāksmes laikā tika atzinīgi novērtēta zvērinātu advokātu loma Ukrainā un pasniegta 2022.gada cilvēktiesību gada balva Ukrainas zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniekam.

Kategorijas: Jaunumi