Raivo Klotiņš piedalās starptautiskā seminārā Salonikos, Grieķijā par finanšu noziegumu izmeklēšanu

Š.g. 14. un 15.jūlijā Raivo Klotiņš piedalījās starptautiskā seminārā Salonikos, Grieķijā. Semināra laikā tika apspriesti jautājumi, kas skar noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu un izmantošanu, aplūkota divpusējā un daudzpusējā tiesībaizsardzības iestāžu sadarbība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jautājumos, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas jautājumi.

Kategorijas: Jaunumi