Specializācija
Zvērināts advokāts Raivo Klotiņš specializējas aizdomās turēto un apsūdzēto aizstāvībā kriminālprocesos pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs (Valsts policijā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Valsts robežsardzē, Valsts ieņēmumu dienestā u.c.) un Latvijas Republikas prokuratūras iestādēs, kā arī visu instanču tiesās (pirmās instances tiesās, apgabaltiesās un Augstākajā tiesā). Juridiskā palīdzība kriminālprocesos tiek nodrošināta arī cietušajiem un lieciniekiem un tā tiek sniegta gan fiziskajām, gan arī juridiskajām personām.
Juridiskā palīdzība tiek sniegta ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados. Advokāts īpaši specializējas aizstāvības nodrošināšanā personām, kas tiek turētas aizdomās un apsūdzētas sekojošos noziedzīgos nodarījumos:
 • Krāpšanā;
 • Laupīšanā;
 • Piesavināšanās;
 • Kukuļņemšanā, kukuļa piesavināšanās, kukuļdošanā, starpniecībā kukuļošanā;
 • Tirgošanās ar ietekmi;
 • Izvairīšanās no nodokļu nomaksas;
 • Darba samaksas noteikumu pārkāpšanā („aplokšņu algu” izmaksā);
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;
 • Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīgās uzglabāšanā, pārvadāšanā un realizācijā;
 • Narkotisko un psihotropo vielu glabāšanā un realizācijā;
 • Noziedzīgos nodarījumos pret personas veselību;
 • Noziedzīgos nodarījumos pret satiksmes drošību;
 • Citos mazāk izplatītos noziedzīgos nodarījumos (neizpaužamu ziņu izpaušanā, autortiesību un blakustiesību pārkāpšanā, izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas, personas identitātes slēpšanā u.c.).
 • Procesā par noziedzīgi iegūtu mantu (Kriminālprocesa likuma 59. nodaļas kārtībā)
Klientiem tiek sniegta arī kompleksa juridiskā palīdzība atsevišķu kategoriju civillietās, piemēram, darba tiesībās un īres tiesisko attiecību jautājumos. Ņemot vērā advokāta diplomātisko pieredzi, klientiem tiek nodrošināta kvalitatīva juridiskā palīdzība juridisku strīdu gadījumos arī ārvalstīs.
Sadarbībā ar zvērināta advokāta sadarbības partneriem – citiem zvērinātiem advokātiem un to birojiem tiek nodrošināts pilns juridisko pakalpojumu klāsts kā fiziskām, tā arī juridiskajām personām.
Raivo Klotiņš regulāri papildina savas akadēmiskās zināšanas un pieredzi apmeklējot seminārus, mācības un zinātniskas konferences Latvijā un ārvalstīs.