Specializācija
Zvērināts advokāts Raivo Klotiņš specializējas aizdomās turēto un apsūdzēto personu aizstāvībā kriminālprocesos pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs (Valsts policijā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Valsts drošības dienestā, Valsts robežsardzē, Valsts ieņēmumu dienestā u.c.) un Latvijas Republikas prokuratūras iestādēs, kā arī visu instanču tiesās (pirmās instances tiesās, apgabaltiesās un Augstākajā tiesā). Juridiskā palīdzība kriminālprocesos tiek nodrošināta arī cietušajiem un lieciniekiem un tā tiek sniegta gan fiziskajām, gan arī juridiskajām personām.
Juridiskā palīdzība tiek sniegta ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados. Advokāts īpaši specializējas aizstāvības nodrošināšanā personām, kas tiek turētas aizdomās un apsūdzētas sekojošos noziedzīgos nodarījumos:
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā (Krimināllikuma 195.pants);
 • Krāpšanā;
 • Piesavināšanās;
 • Kukuļņemšanā, kukuļa piesavināšanās, kukuļdošanā, starpniecībā kukuļošanā;
 • Tirgošanās ar ietekmi;
 • Izvairīšanās no nodokļu nomaksas;
 • Darba samaksas noteikumu pārkāpšanā („aplokšņu algu” izmaksā);
 • Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīgās uzglabāšanā, pārvadāšanā un realizācijā;
 • Narkotisko un psihotropo vielu glabāšanā un realizācijā;
 • Noziedzīgos nodarījumos pret personas veselību;
 • Noziedzīgos nodarījumos pret satiksmes drošību;
 • Noziedzīgos nodarījumos pret tikumību un dzimumneaizskaramību;
 • Citos mazāk izplatītos noziedzīgos nodarījumos (tiesas nolēmumu nepildīšanā, neizpaužamu ziņu izpaušanā, autortiesību un blakustiesību pārkāpšanā, izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas, personas identitātes slēpšanā u.c.);
 • Procesā par noziedzīgi iegūtu mantu (Kriminālprocesa likuma 59. nodaļas kārtībā)
Sadarbībā ar zvērināta advokāta sadarbības partneriem – citiem zvērinātiem advokātiem un to birojiem tiek nodrošināts pilns juridisko pakalpojumu klāsts kā fiziskām, tā arī juridiskajām personām.
Raivo Klotiņš regulāri papildina savas akadēmiskās zināšanas un pieredzi apmeklējot seminārus, mācības un zinātniskas konferences Latvijā un ārvalstīs. Ņemot vērā advokāta diplomātisko pieredzi, klientiem tiek nodrošināta kvalitatīva juridiskā palīdzība juridisku strīdu gadījumos arī ārvalstīs.