Raivo Klotiņš piedalās mācībās par ekonomiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem

2022.gada 15.novembrī Raivo Klotiņš piedalījās mācībās “Ekonomiska rakstura noziedzīgi nodarījumi”. Mācību ietvaros tika aplūkoti jautājumi par noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu jomā, kā arī padziļināti diskutēts par Krimināllikuma 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana) krimināltiesiskajiem aspektiem, teoriju un piemērošanas praksi.

Raivo Klotiņš piedalās Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas sanāksmē Maltā

No 2022.gada 14.-15. oktobrim zvērināts advokāts Raivo Klotiņš piedalījās Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas sanāksmē Maltā. Sanāksmes laikā tika diskutēts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājumu problemātiku, apspriesti jautājumi par jaunizveidotās Eiropas prokuratūras lomu, kā arī personu izdošanas problēmjautājumi.
Tāpat sanāksmes laikā tika atzinīgi novērtēta zvērinātu advokātu loma Ukrainā un pasniegta 2022.gada cilvēktiesību gada balva Ukrainas zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniekam.

Raivo Klotiņš piedalās starptautiskā seminārā Salonikos, Grieķijā par finanšu noziegumu izmeklēšanu

Š.g. 14. un 15.jūlijā Raivo Klotiņš piedalījās starptautiskā seminārā Salonikos, Grieķijā. Semināra laikā tika apspriesti jautājumi, kas skar noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu un izmantošanu, aplūkota divpusējā un daudzpusējā tiesībaizsardzības iestāžu sadarbība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jautājumos, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas jautājumi.

Raivo Klotiņš piedalās Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas (ECBA) starptautiskajā konferencē

2022.gada 23.aprīlī zvērināts advokāts Raivo Klotiņš kā Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas biedrs piedalījās organizācijas rīkotajā konferencē Rīgā. Konferencē tika diskutēts par jautājumiem saistībā ar noziedzīgi iegūtas mantas tiesisko regulējumu, kā arī tika apskatīta nesen izveidotās Eiropas Prokuratūras (EPPO) darba principi un ar Eiropas Prokuratūras darbību saistītie aktuālie teorētiskie un praktiskie jautājumi. Konferences ietvaros zvērinātam advokātam notika vairākas tikšanās ar citiem advokātiem, kuri specializējās krimināllietās dažādās Eiropas valstīs.

Zvērināts advokāts Raivo Klotiņš pievienojas Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijai

2019. gada 2.aprīlī zvērināts advokāts Raivo Klotiņš pievienojās Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijai (European Criminal Bar Association), kļūstot par asociācijas pilntiesīgu biedru.

Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācija apvieno advokātus, kuri specializējas krimināltiesību nozarē, tādējādi paverot plašas starptautiskās iespējas klientu interešu aizstāvībā gan ārvalstīs, gan arī nodrošinot divpusējo un daudzpusējo sadarbību juridisko pakalpojumu sniegšanā klientiem.

Līdz ar to, sadarbojoties ar ārvalstu kolēģiem, klientiem var tikt nodrošināts pilns juridisko pakalpojumu klāsts ne tikai Eiropas un Eiropas Savienības valstīs, bet arī tādās trešajās valstīs kā ASV, Austrālija, Turcija, Apvienotie Arābu Emirāti u.c.