Esmu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 2010.gada un Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas biedrs no 2019.gada. Juridisko izglītību esmu ieguvis Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kur ieguvu arī maģistra grādu ar specializāciju krimināltiesībās. Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti absolvēju 2006.gadā, iegūstot otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar kvalifikāciju – jurists. Pirms kļūšanas par zvērinātu advokātu esmu nodrošinājis Latvijas valsts piederīgo tiesību un interešu aizstāvību Igaunijas Republikā un Dānijas Karalistē, kur esmu pildījis Latvijas Republikas konsula pienākumus. Tāpat esmu ieņēmis arī dažādus amatus Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas struktūrvienībās, kur piedalījies pie dažādu likumprojektu izstrādes un Latvijas interešu pārstāvības Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskās organizācijās.

Esmu pārliecināts, ka katram ir tiesības uz aizstāvību un šīs tiesības nav ierobežojamas. Nenoliedzami ikviens ir nevainīgs, kamēr viņa vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā. Mans kā zvērināta advokāta mērķis ir stingri un nelokāmi sekot likumam un nodrošināt, ka manas klienta tiesības tiek pilnībā ievērotas un lai neviena persona netiktu notiesāta uz aizdomu, iespējamību vai varbūtību pamata.