Izmaksas
Samaksa par advokāta sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem tiek noteikta pēc pušu abpusējas vienošanās. Klients var izvēlēties starp stundas likmi vai noteiktas naudas summas samaksu par konkrētiem juridiskajiem pakalpojumiem.

Jūs varat pieteikties pie advokāta arī vienreizējai konsultācijai klātienē un nepieciešamības gadījumā konsultācijas var notikt arī attālināti – izmantojot e-pasta starpniecību vai tālruni. Samaksa par konsultācijas sniegšanu attālināti ir veicama pirms konsultācijas sniegšanas.

Īpašos gadījumos samaksa par advokāta sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem var netikt iekasēta, t.i., advokāts veic darbu „pro bono”. Jebkurā gadījumā samaksa par sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem netiek iekasēta gadījumos, kad advokāts sniedz juridiskos pakalpojumus Advokatūras dienu ietvaros, kas parasti norisinās ikgadēji.

Advokāts sniedz arī valsts nodrošināto juridisko palīdzību krimināllietās, pamatojoties uz zvērinātu advokātu dežūru grafiku un advokātu vecākā norīkojumu Rīgas pilsētas tiesas, Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas, Ekonomisko lietu tiesas darbības teritorijā atsevišķās procesuālajās darbībās Valsts policijā un prokuratūrā, kā arī tiesas sēdēs Rīgas pilsētas tiesā, Ekonomisko lietu tiesā, Rīgas apgabaltiesā un Augstākajā tiesā (Senātā). Šādā gadījumā samaksu par advokāta sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem sedz no valsts līdzekļiem.